น้องแมวนอนหงาย

เนื่องจากแม่ทำงานน้องมาวุ่นวายเลยไล่ให้ไปนอน สุดท้ายก็ได้ภาพตามมี่เห็นมันนอนหงายใส่เลย แล้วหลับสนิทด้วย
น้องแมวชื่อ เพลิงนิล อยู่จังหวัดราชบุรี